Sociálna pasca

Vybrané výstupy projektu

Minimum Wage non Compliance: Case Slovakia 2019

Minimum Wage non Compliance: Case Slovakia 2019

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-7676-043-1 z konferencie Business environment horizons : proceedings of the international scientific conference

Publikované: 2020

There has been significant growth of employment in Slovakia over recent years. We focus on development of employees, whose salaries are less than the official minimum wage. We will categorize these employees based on age, region, other source income (mainly pensions and other sources of working income like self employment or working agreements) and duration of such employment (whether person is below minimum wage for one month or 12 months a year). The main result of this article is, that minimum wage non-compliance is higher than 4 %, since the number of employees which are below minimum wage for 12 months a year and do not have any other source of income increased is 4 % in 2019, with some regions reaching 8 %. Overall, 13 % of salaries in 2019 was below minimum wage, while in 2012 it was 7.6 %. After comparison with other data sources, we conclude that this increase is caused by minimum wage non-compliance, fictional part time jobs and tax evasion.

stiahni

Legislatívne zmeny a ich vplyv na čisté príjmy nízkopríjmových ľudí

Legislatívne zmeny a ich vplyv na čisté príjmy nízkopríjmových ľudí

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-4652-8 z konferencie Horizonty podnikateľského prostredia IV

Publikované: 2018-12-17

Výpočet čistého príjmu z hrubého príjmu člena domácnosti je v prípade viacčlennej domácnosti v súbehu s dávkami v hmotnej núdzi komplikovaný proces. Vstupuje doň dvadsať zákonov, ktoré majú rôznu vnútornú štruktúru. Za posledné roky sa viacero z  týchto zákonov menilo. V  článku sa sústredíme na porovnanie čistého príjmu domácnosti dlhodobo nezamestnaných v  hmotnej núdzi, ak sa jeden z  jej členov zamestná. Ako bude vidno, medzi rokmi 2013 a 2019 sa mzdové náklady zamest­návateľa prakticky nemenili, avšak čistý príjem domácnosti stúpol o štvrtinu.

stiahni

Zamestnanci pod minimálnou mzdou

Zamestnanci pod minimálnou mzdou

Autori: Páleník, Michal

ISBN: 978-80-223-4869-0 z konferencie Horizonty podnikateľského prostredia 5

Publikované: 2019

Posledné roky sme na Slovensku mali signifikantný nárast zamestnancov, ktorí majú mzdu nižšiu ako minimálna mzda. Hlavný výsledok tohto článku je, že počet zamestnancov, ktorí sú dlhodobo pod minimálnou mzdou narástol na 4 % celkového počtu zamestnancov v roku 2018. Celkovo, 13 % miezd v roku 2018 bolo pod minimálnou mzdou, zatialčo v roku 2012 to bolo 7,7 %. Po porovnaní s inými zdrojmi údajov uzatvárame, že sa nárastom sú fiktívne čiastkové úväzky a daňové úniky.

stiahni

Z chudoby k sebestačnosti, rozšírené vydanie

Z chudoby k sebestačnosti, rozšírené vydanie

Autori: Páleník, Michal; Pollák, Miroslav; Mačáková, Slávka; Mušinka, Alexander; Hybáčková, Beáta

ISBN: 978-80-972911-2-9

Publikované: 2018

stiahni


https://socialnapasca.oromoch.sk/