Legislatívne zmeny v zdaňovaní príjmu z práce a ich vplyv nízkopríjmové skupiny

Výpočet čistého príjmu z hrubého príjmu člena domácnosti je v prípade viacčlennej domácnosti v súbehu s dávkami v hmotnej núdzi komplikovaný proces. Vstupuje doň dvadsať zákonov, ktoré majú rôznu vnútornú štruktúru. Za posledné roky sa viacero z  týchto zákonov menilo. V  článku sa sústredíme na porovnanie čistého príjmu domácnosti dlhodobo nezamestnaných v  hmotnej núdzi, ak sa jeden z  jej členov zamestná. Ako bude vidno, medzi rokmi 2013 a 2019 sa mzdové náklady zamestnávateľa prakticky nemenili, avšak čistý príjem domácnosti stúpol o štvrtinu.

Legislatívne zmeny a ich vplyv na čisté príjmy nízkopríjmových ľudí

Legislatívne zmeny v zdaňovaní príjmu z práce a ich vplyv nízkopríjmové skupiny

stiahni plnú verziu: Legislatívne zmeny a ich vplyv na čisté príjmy nízkopríjmových ľudí

Legislatívne zmeny v zdaňovaní príjmu z práce a ich vplyv nízkopríjmové skupiny je v článkoch:


https://socialnapasca.oromoch.sk/download-files/sk/michal-palenik-horizonty-2018