Výstupy projektu

Vybrané výstupy projektu

Softvérový produkt

Z mzdovej kalkulačky vieme zrátať rôzne parametre pri meniacom sa príjme. Napríkald implicitnú daňovo-odvodovú sadzbu, rozdiel v dávkach a príjmoch rôznych skupín nezamestnaných. Tieto môžete použiť vo svojich analýzach, ako napríklad IFP v Revízii výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (strana 146). V prípade záujmu nás kontaktujte.

Vybrané mediálne výstupy


https://socialnapasca.oromoch.sk/download-files