Zamestnanci pod minimálnou mzdou

Zamestnanci pod minimálnou mzdou

Posledné roky sme na Slovensku mali signifikantný nárast zamestnancov, ktorí majú mzdu nižšiu ako minimálna mzda. Hlavný výsledok tohto článku je, že počet zamestnancov, ktorí sú dlhodobo pod minimálnou mzdou narástol na 4 % celkového počtu zamestnancov v roku 2018. Celkovo, 13 % miezd v roku 2018 bolo pod minimálnou mzdou, zatialčo v roku 2012 to bolo 7,7 %. Po porovnaní s inými zdrojmi údajov uzatvárame, že sa nárastom sú fiktívne čiastkové úväzky a daňové úniky.

ISBN: 978-80-223-4869-0, autor , publikované 2019, z konferencie Horizonty podnikateľského prostredia 5

Zamestnanci pod minimálnou mzdou

stiahni plnú verziu: Zamestnanci pod minimálnou mzdou

Zamestnanci pod minimálnou mzdou je v článkoch:


https://socialnapasca.oromoch.sk/download-files/sk/michal-palenik-horizonty-2019